Lịch sử tiếp nhận chế độ ăn uống và kế hoạch bữa ăn tùy chỉnh

Xin chào bạn ,

Cảm ơn bạn đã tin tưởng và đặt dịch vụ kế hoạch bữa ăn/giao thức bữa ăn tùy chỉnh. Để phát triển một kế hoạch cá nhân chất lượng cao và tối đa, mình sẽ cần điền vào bảng câu hỏi sau đây liên quan đến dữ liệu cá nhân, chế độ ăn uống và sức khỏe tổng quát của bạn. Mình sẽ rất mong bạn trả lời tất cả các câu hỏi một cách trung thực nhất, chỉ khi đó mình mới có thể đặt chính xác các thông số và điều kiện để đạt được kết quả tốt nhất. 

Tất cả các câu trả lời và dữ liệu cá nhân sẽ được ghi lại chỉ được sử dụng cho mục đích phát triển và tạo kế hoạch bữa ăn/quy trình bữa ăn tùy chỉnh trong chính tay mình. Đồng thời, bằng cách trả lời bảng câu hỏi, bạn đồng ý với việc xử lý dữ liệu cá nhân.Spustit dotazník teď