.

Zpětná vazba na adaptační program

Dobrý den, věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku.

Zabezpečeno
1

Jak byste celkově ohodnotili adaptační program na škále od 1 do 10?

2

Byly informace poskytnuté během programu jasné a srozumitelné?

Vyberte jednu odpověď
3

Které části programu vám přišly nejvíce užitečné?

Vyberte jednu nebo více odpovědí
4

Byl workshop o kontrole kvality přínosný a relevantní pro vaši práci?

Vyberte jednu odpověď
5

Jak hodnotíte interaktivní hry a kreativní aktivity? (10 hvězdiček nejvyšší hodnocení)

6

Bylo dostatek času vyhrazeno pro jednotlivé aktivity a přestávky?

Vyberte jednu odpověď
7

Byly nějaké oblasti nebo témata, která podle vás v programu chyběla nebo by měla být rozšířena?

8

Cítili jste se během adaptačního týdne vítáni a součástí týmu?

Vyberte jednu odpověď
9

Máte nějaké další komentáře nebo zpětnou vazbu, kterou byste chtěli sdílet?