.

Zpětná vazba - tréninky

Dobrý den, věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku.

Zabezpečeno
1

Chodíš na pondělní tréninky?

Vyberte jednu nebo více odpovědí
2

Pokud jsi v předešlé otázce zvolil/a "málokdy" nebo "ne", uveď prosím důvod

Vyberte jednu nebo více odpovědí
3

Nyní máte možnost se klidně dopodrobna rozepsat, pokud máte jákýkoliv problém nebo připomínky k tomu, jak to na trénincích funguje.