zdravý životný štýl

Dobrý deň,

venujte prosím niekoľko minút svojho času vyplneniu nasledujúceho dotazníka.Dotazník je anonymný a je súčasťou praktickej časti ročníkovej práce. Vopred Vám ďakujem za spoluprácu a vyplnenie dotazníka. 

Spustiť dotazník