Upozornění: Je zobrazen náhled na dotazník, ve kterém nedochází k ukládání dat. Pokud chcete dotazník vyplnit, klikněte zde.

Controllingový panel 2020

Sběr odpovědí byl ukončen.

Milí členové a příznivci CAFINu,

po dvou letech připravil CAFIN již 11. ročník Controllingového panelu - průzkumu jehož cílem je zjistit stav a trendy v controllingu českých a slovenských podniků.

Vyplnění dotazníku Vám zabere max. 15 minut času a dozvíte se, jaké je vymezení controllingu, jak probíhá komunikace a jaké jsou aktuální úkoly a budoucí výzvy v controllingu.

Výsledky průzkumu budou exkluzivně k dispozici všem členům CAFINu a respondentům výzkumu.

Předem Vám děkujeme za Vaše odpovědi, které budeme sbírat do 14. října 2020.

V případě Vašich dotazů, jsme rádi k dispozici na helena.sochrova@cafin.cz

Za tým České asociace pro finanční řízení

1.1 V jakém odvětví je váš podnik převážně činný?
Povinná odpověď

1.2 Jakých tržeb dosáhl váš podnik v loňském roce? (mil.Kč)
Povinná odpověď

1.3 Jaký měl váš podnik průměrný počet zaměstnanců v loňském roce?
Povinná odpověď

1.4 Váš podnik je z hlediska vlastnictví:
Povinná odpověď

2.1 Kolik osob se ve vašem podniku věnuje controllingu převážnou částí svého pracovního úvazku?
Povinná odpověď

2.2 Na jaké pozici aktuálně pracujete?
Povinná odpověď

3.1 Existuje ve vašem podniku samostatný útvar controllingu?
Povinná odpověď

3.2 Komu je controlling podřízen?
Povinná odpověď

Vymezení controllingu vůči ostatním útvarům

Za které oblasti úloh je odpovědný controlling?

Pokud controlling není odpovědný: Jak intenzivně je controlling do těchto úloh zapojen?

4.1 Business Development
Povinná odpověď

Odpovědnost controllingu
Intenzivní účast controllingu
Částečná účast controllingu
Controlling se neúčastní
Nevyužíváme
Hodnocení zákaznických segmentů
Hodnocení portfolia produktů / služeb
Analýza cen, provizí, skont a bonusů
Propočty rozvojových projektů
Řízení rozvojových projektů
Kalkulace investičních záměrů
Řízení investic
Rozhodování o akvizicích
Řízení dceřiných společností

4.2 Strategie
Povinná odpověď

Odpovědnost controllingu
Intenzivní účast controllingu
Částečná účast controllingu
Controlling se neúčastní
Nevyužíváme
Analýzy pro tvorbu strategie
Koordinace tvorby strategie
Stanovení strategických ukazatelů
Stanovení cílových hodnot
Tvorba víceletého plánu
Reporting o realizaci strategie
Stanovení korektivních opatření

4.3. Finance, účetnictví a kontrolní systém
Povinná odpověď

Odpovědnost controllingu
Intenzivní účast controllingu
Částečná účast controllingu
Controlling se neúčastní
Nevyužíváme
Účetní směrnice
Pořizování účetních záznamů
Řízení nákladů a ziskovosti
Vnitropodnikové zúčtování výkonů
Hodnocení hospodaření středisek
Hodnocení výkonnosti jednotek
Řízení pracovního kapitálu
Analýza a ocenění rizik
Zohlednění rizik v plánování
Koordinace ročních plánů
Sestavování forecastů / výhledů
Konsolidace
Plánování a řízení likvidity
Reporting likvidity a financování
Interní kontrolní systém
Compliance

4.4 IT (vzhledem k IT nástrojům v controllingu)
Povinná odpověď

Odpovědnost controllingu
Intenzivní účast controllingu
Částečná účast controllingu
Controlling se neúčastní
Nevyužíváme
Integrace zdrojových dat
Provoz analytického software
Provoz plánovacího software
Provoz reportingového systému

5.1 Jak často probíhá formální setkání vrcholového vedení vašeho podniku s vedoucím controllingu?
Povinná odpověď

5.2 Jak často dochází k neformálnímu setkání?
Povinná odpověď

5.3 Jaké je rozdělení kapacity (v %) ve vašem útvaru / oddělení na jednotlivé činnosti?
Povinná odpověď

Vepište prosím % vyjádření u níže uvedených procesů, tak aby daly ve výsledku 100%.

Rozdělte 100 %
A. Strategické plánování
0
100
B. Operativní plánování a rozpočtování
0
100
C. Forecasting / očekávka
0
100
D. Řízení nákladů a ziskovosti
0
100
E. Manažerský reporting
0
100
F. Řízení změn a investiční controlling
0
100
G. Ekonomické poradenství manažerům a vedoucím
0
100
H. Další rozvoj procesů, metod, nástrojů a IT podpory
0
100

viz 5.3. Ostatní (je-li to možné, specifikujte, o co se jedná:)
Povinná odpověď

Zbývá 250 znaků

6.1 Jak dalece slouží controlling ve vašem podniku k přímé podpoře byznysu a rozhodování?
Povinná odpověď

Jedna hvězdička znamená vůbec, 5 hvězdiček znamená skvěle

0/5

6.2 Který z podnikových cílů považujete za největší výzvu pro váš útvar controllingu?
Povinná odpověď

6.3 V čem chcete zlepšit do budoucna váš controlling?
Povinná odpověď

Zbývá 1500 znaků

Controlling a COVID-19

7.1 V souvislostí s COVID-19 krizí je controllerům ve vaší firmy nasloucháno:
Povinná odpověď

7.2 K následujícím tématům označte, zda v souvislosti s COVID-19 krizí je pozornost managementu následujícím tématům:
Povinná odpověď

Vyšší než dříve
Stejná jak dříve
Nižší než dříve
Motivace zaměstnanců
Kontrola výdajů středisek
Zdůvodňování odchylek hospodářského výsledku
Závazky, pohledávky, zásoby
Kalkulace zakázek
Nákupní ceny
Úsporná opatření

7.3 Předpokládáte, že COVID-19 krize zpozdí plánované rozvojové záměry, týkající se controllingu ve vaší firmě?
Povinná odpověď

V případě, že si přejete obdržet výsledky průzkumu, zanechte nám prosím váš email. Děkujeme.

Zbývá 250 znaků