.

Barns selvbilde

Kjære Herr eller Fru, ta deg noen minutter av tiden din til å fylle ut følgende spørreundersøkelsen.

Sikret
1

Jeg opplever at barnas humør og oppførsel forbedres når de tilbringer tid ute i naturen.

Velg ett svar
2

Jeg tror naturopplevelser bidrar positivt til barns selvbilde og selvtillit.

Velg ett svar
3

Jeg mener at aktiviteter i naturen gir mer fordeler for barns utvikling enn innendørsaktiviteter.

Velg ett svar
4

Jeg har observert at barns sosiale ferdigheter forbedres mer i en utendørs setting enn innendørs.

Velg ett svar
5

Jeg har sett eksempler på at naturen hjelper barn med å håndtere stress eller emosjonelle utfordringer.

Velg ett svar
6

Jeg mener at barns motoriske ferdigheter forbedres gjennom lek og aktiviteter ute i naturen.

Velg ett svar
7

Jeg har lagt merke til økt kreativitet og bedre problemløsningsferdigheter hos barn etter å ha tilbrakt tid ute.

Velg ett svar
8

Vi tar i bruk naturen i våre daglige pedagogiske aktiviteter, og jeg har sett positive resultater av dette.

Velg ett svar
9

Jeg har observert langsiktige fordeler for barn som regelmessig tilbringer tid ute i naturen.

Velg ett svar
10

Jeg har opplevd utfordringer med å få barn til å tilbringe mer tid ute, men har funnet måter å overkomme disse utfordringene på.

Velg ett svar