.

Onderzoek naar visie en identiteit op PCBS De Parel

Geachte Heer / Mevrouw, neem alstublieft een paar minuten tijd om de volgende enquête in te vullen.

Beveiligd
1

Hoe is de open christelijke identiteit zichtbaar in de klas?

2

Met hoeveel verschillende geloofsidentiteiten heeft u te maken in de klas?

3

Ik vind het belangrijk om met de kinderen over het Christelijke geloof te praten.

4

Ik schenk tijdens de bijbellessen aandacht aan andere geloven.

5

Ik bid elke dag met de kinderen

Kies één of meer antwoorden
6

Ik koppel het Christelijk geloof aan de lessen van de 7 gewoonten van Covey.

7

Ik ben tevreden hoe de open christelijke identiteit wordt vormgegeven op PCBS De Parel.

8

Wat zou u graag anders willen zien wat betreft het geloof op de school?

9

Wordt er een methode gebruikt voor godsdienst? Zo ja, welke?

10

Ik geef de kinderen bewust mee, volgens de christelijke waarden en normen, dat zij respect hebben voor kinderen met een andere geloofsovertuiging.