.

Doprava do práce

Vážení zaměstnanci, prosíme, věnujte pár minut svého času na vyplnění následujícího dotazníku. Ten je zcela anonymní a pomůže nám k vyhodnocení uhlíkové stopy z hlediska dojíždění do zaměstnání.

Zabezpečeno
1

Jaký typ dopravy používáte pro cestu do práce?

Vyberte jednu nebo více odpovědí.
2

Jaká je vzdálenost vaší cesty do práce a z práce?

Tzn. tam i zpět v kilometrech. Odpověď napište číslem.
3

Jak často cestujete do práce?

Počet dní v týdnu.
4

Jaké palivo používáte?

5

Jaké je průměrné množství paliva spotřebovaného na cestu?

V litrech na 100 km. Odpověď napište číslem.
6

Pokud používáte elektrické vozidlo, jaká je jeho průměrná spotřeba energie?

V kWh na 100 km. Odpověď napište číslem.
7

Používáte spolujízdu při cestě do práce?

Vyberte jednu odpověď