.

Statistické šetření

Dobrý den, věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku.

Zabezpečeno
1

Jste vlastníkem řidičského průkazu ?

Vyberte jednu odpověď
2

Byli jste spokojeni s přístupem vašich instruktorů v autoškole ?

Vyberte jednu nebo více odpovědí
3

Jaký je váš názor autoškolu od 17 ?

Vyberte jednu nebo více odpovědí