.

Rituály v mateřské škole s využitím hudebních činností - dotazník

Dobrý den, věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku.

Zabezpečeno
1

Jak dlouho pracujete v MŠ?

Vyberte prosím jednu odpověď
2

Co podle Vás znamená pojem rituál?

(krátce popište)
3

Jaký mají podle Vás rituály význam pro dítě v MŠ?

(krátce popište)
4

Kterou z činností jako učitelka preferujete?

Vyberte prosím jednu odpověď
5

Jak zdatná jste hudebnice?

Vyberte prosím jednu odpověď
6

Pokud hrajete na jeden či více hudebních nástrojů, uveďte je prosím.

Pokud nehrajete na hudební nástroj, nemusíte vyplnit.
7

Jak často zařazujete při práci s dětmi v mateřské škole hudební činnosti?

Vyberte prosím jednu odpověď
8

Které z hudebních činností zařazujete při běžných aktivitách s dětmi nejčastěji?

Vyberte prosím jednu odpověď
9

Jaké rituály praktikujete s dětmi v rámci dne?

Vyberte prosím jednu nebo více odpovědí
10

Jaké rituály praktikujete s dětmi v rámci týdne?

Vyberte prosím jednu nebo více odpovědí
11

Jaké rituály praktikujete s dětmi v průběhu roku?

Vyberte prosím jednu nebo více odpovědí
12

Které z hudebních činností využíváte nejčastěji při rituálech v rámci dne?

Vyberte prosím jednu odpověď
13

Které z hudebních činností využíváte nejčastěji při rituálech v rámci týdne?

Vyberte prosím jednu odpověď
14

Které z hudebních činností využíváte nejčastěji při rituálech v průběhu roku?

Vyberte prosím jednu odpověď
15

Využíváte při rituálech v rámci dne doprovod na hudební nástroj?

Vyberte prosím jednu odpověď
16

Využíváte při rituálech v rámci týdne doprovod na hudební nástroj?

Vyberte prosím jednu odpověď
17

Využíváte při rituálech v průběhu roku doprovod na hudební nástroj?

Vyberte prosím jednu odpověď
18

Využíváte nějaké rituální předměty?

Vyberte prosím jednu odpověď
19

Odkud čerpáte rituály (náměty na ně)?

Vyberte prosím jednu nebo více odpovědí