Názor občanů na aktuální stav ve měste Brumov Bylnice

Dobrý den vážení spoluobčané,


věnujte prosím několik minut svého času vyplněním následujícího krátkého dotazníku, jehož cílem je zmapovat Vaši celkovou spokojenost, popř. nespokojenost s životem v obci Brumov-Bylnice a analyzovat silné a slabé stránky obce.


Předem děkuji za Váš čas


JUDr. Jaroslav Vaněk

Spustit dotazník teď