.

Sociaal emotioneel leren

Geachte Heer / Mevrouw, neem alstublieft een paar minuten tijd om de volgende enquête in te vullen.

Beveiligd
Sociaal-emotioneel leren SBO de Sterren
1

Van welke klas bent u leerkracht?

Kies één antwoord
2

Hoe belangrijk vindt u het sociaal-emotioneel leren bij de leerling?

⭐️ 1 - Onbelangrijk ⭐️⭐️ 2 - Redelijk onbelangrijk ⭐️⭐️⭐️ 3 - Neutraal ⭐️⭐️⭐️⭐️ 4 - Redelijk belangrijk ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 5 - Belangrijk
3

Wat vindt u belangrijk in het sociaal-emotioneel leren van de leerling?

4

Welk aspect wordt over het algemeen gemist bij een leerling in het sociaal-emotioneel leren?

5

Wat vindt u van de veiligheid tussen de leerlingen in de klassen van de middenbouw?

⭐️ 1 - Onveilig ⭐️⭐️ 2 - Redelijk onveilig ⭐️⭐️⭐️ 3 - Neutraal ⭐️⭐️⭐️⭐️ 4 - Redelijk veilig ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 5 - Veilig
6

Wilt u uw ster nog toelichten?

7

Wat vindt u van de veiligheid tussen de leerlingen in de klassen van de bovenbouw?

⭐️ 1 - Onveilig ⭐️⭐️ 2 - Redelijk onveilig ⭐️⭐️⭐️ 3 - Neutraal ⭐️⭐️⭐️⭐️ 4 - Redelijk veilig ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 5 - Veilig
8

Wilt u uw ster nog toelichten?

9

Hoe gaat u om met conflictsituaties tijdens pauzes?

10

Heeft u nog aanvullende opmerkingen of wensen met betrekking tot het sociaal-emotioneel leren die in deze enquête niet aan bod zijn gekomen, maar die u belangrijk vindt om te delen?