.

Infuussystemen op de Geriatrie

Beste collega's.

Vanuit een schoolopdracht en de afdeling ben ik bezig met een onderzoek rondom het vervangen van infuussystemen op onze afdeling om dit waar mogelijk te verbeteren. Hierbij heb ik jullie hulp nodig. 

Ik wil de gegevens vanuit de praktijk gebruiken om mijn onderzoek compleet te maken en aan te laten sluiten bij de afdeling. Daarom wil ik jullie vragen om deze enquête in te vullen. Deze is geheel anoniem en zal ongeveer 5 minuten duren.

Alvast bedankt!

Groetjes, Nicole

Beveiligd
Infuussystemen op de Geriatrie
1

Vindt u dat infuussystemen frequent genoeg vervangen worden?

Kies één of meer antwoorden
2

Waarom wel of niet?

3

Wordt er op de afdeling efficiënt genoteerd wanneer een infuussysteem vervangen moet worden in bijvoorbeeld activiteitenplan of dmv een datumsticker op de lijn?

Kies één antwoord
4

Is er een vaste afspraak op de afdeling rondom het vervangen van infuussystemen?

Kies één antwoorden
5

Zo ja, welke?

6

Hoe belangrijk vindt u het dat infuussystemen tijdig vervangen worden?

Kies één antwoord
7

Waarom vindt u het tijdig vervangen van infuussystemen wel of niet belangrijk?

8

Heeft u het gevoel genoeg kennis te hebben over het belang van het wisselen van infuussystemen en wanneer dit moet gebeuren?

Kies één antwoord
9

Hoevaak wisselt u een infuussysteem?

Kies één of meer antwoorden
10

Zijn er belemmeringen voor u rondom het wisselen van infuussystemen?

Kies één antwoord
11

Zo ja, welke belemmeringen ervaart u?

12

Zijn er volgens u factoren die zouden kunnen helpen om het tijdig verwisselen van infuussystemen eenvoudiger te maken?

Kies één antwoord
13

Zo ja, welke factoren zouden het eenvoudiger maken?

14

Zijn er volgens u factoren die de zorg rondom infuussystemen kunnen verbeteren?

Kies één antwoord
15

Zo ja, welke factoren zouden deze zorg verbeteren?

16

Wilt u nog iets anders melden wat niet in de enquête voorkwam, wat eventueel wel van belang is voor dit verbeterplan?