Analýza efektívnosti komunikačného procesu na vybranom pracovisku

Vážení respondenti, 

 

   som študentkou na Fakulte manažmentu Univerzity Komenského v Bratislave. Rada by som vás poprosila o chvíľu vášho času a vyplnenie predloženého dotazníka, ktorý je súčasťou mojej diplomovej práce. Cieľom je zanalyzovať efektívnosť komunikácie na pracovisku medzi nadriadeným a podriadeným so špecifickým zameraním na virtuálnu komunikáciu a bariéry v komunikácií. Na jednotlivé otázky prosím odpovedajte úprimne, dotazník je anonymný. Bude použitý len na účely spracovania mojej diplomovej práce. V prípade záujmu môžem poskytnúť výsledky. 

 

 Vopred ďakujem za váš čas a spoluprácu. 

 

Pri vypĺňaní dotazníka prosím zaškrtnúť vždy len jednu odpoveď, kde nebude inak špecifikované. Prípadne doplniť odpoveď tam kde bude vyznačené. 

Spustiť dotazník