.

Propagace na sociálních sítích

Dobrý den, věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku.

Zabezpečeno
Propagace na sociálních sítích
1

Jak dlouho používáte sociální sítě?

Vyberte jednu nebo více odpovědí
2

Jak vnímáte reklamy na sociálních sítí

Vyberte jednu nebo více odpovědí
3

Jak reagujete na reklamy na sociálních sítí?

Vyberte jednu nebo více odpovědí
4

Jaký formát preferujete?

Vyberte jednu nebo více odpovědí
5

Které sociální sítě preferujete?

Vyberte jednu nebo více odpovědí
6

Jak moc důvěrujete reklamám na socialních sítí?

Vyberte jednu nebo více odpovědí
7

Jak často se podílíte na interakci s reklamou?

Vyberte jednu nebo více odpovědí
8

Která reklama vás nejvíc zaujme?

Vyberte jednu nebo více odpovědí
9

Sdílíte reklamu se svými přáteli?

Vyberte jednu nebo více odpovědí
10

Jakou roli hraje pro vás hodnocení a recenze od zákazníků?