MIĘDZYPOKOLENIOWE POSTRZEGANIE STRESU W PRACY

Zwracam się z prośbą o wypełnienie kwestionariusza, który składa się z 18 krótkich pytań. Informacje uzyskane dzięki odpowiedzią pomogą w analizie i identyfikacji jak pracownicy różnych grup wiekowych postrzegają stres w miejscu pracy.

Badanie jest anonimowe, a uzyskane wyniki będą służyć jedynie do celów naukowych.

Dziękuję za poświęcony czas i pomoc!

Rozpocznij ankietę teraz