Hriště MH

Dobrý den,

děkujeme, že jste si našli čas na vyplnění krátkého dotazníku ke skateparku v Mnichově Hradiště.


Nejdříve kdo jsme.

Jsme skupina obyvatel Mnichova Hradiště, která se rozhodla změnit záměr města vybudovat nový skatepark na místě stávajícího technicky nevyhovujícího. Více o nás a našem záměru se dozvíte na: www.mhhriste.cz (odkaz na www pouze v přípravě, že bude finální verze)Ve zkratce: zastáváme názor, že vhodnější umístění případného skateparku je v zamýšlené volnočasové zóně u Jizery (link), případně že by mělo město investovat v lokalitě letního kina a dopravního hřiště spíše do víceúčelového venkovního sportoviště, kterých je v Mnichově Hradišti nedostatek a většina je v žalostném stavu.

Vyplnění ankety Vám zabere do 2 minut a získáme tak i Váš názor k našemu záměru.


Anketa je určena primárně obyvatelům Mnichova Hradiště a nejbližšího spádového okolí.


Předem děkujeme za Váš názor.

Anketa Hřiště mh