Enquête Jeugd AMVJ-Martinus (English: survey youth AMVJ-Martinus)

Hoi allemaal,

Zouden jullie deze enquete willen invullen voor de jeugdcommissie?

English: Dear all, can you fill in this survey for the youth commission?

Voor en achternaam (English: First and last name)
Vereist antwoord

250 tekens resterend

Huidig team 2016/2017 (English: current team)
Vereist antwoord

Vul alleen in (English: fill in): MA1, MA2, MA3, MB1, MB2, MB3, MC1, MC2, MC3, JB1 of JB2

250 tekens resterend

Email adres (English: e-mail address)
Vereist antwoord

250 tekens resterend

Namen trainer en coach dit seizoen (English: names trainer and coach)
Vereist antwoord

250 tekens resterend

Write your question here...
Vereist antwoord

Tevreden (Eng:satisfied)
Ontevreden (Eng: not satisfied)
Over de trainingen ben ik (Eng: training)
Over de trainer ben ik (Eng: trainer)
Over de coach ben ik (Eng: coach)

Mijn voorkeur voor volgend seizoen gaat uit naar (Eng: my preference for next season is:)
Vereist antwoord

Mijn voorkeur voor veldpositie is (Eng: my preference for the fieldposition is:)
Vereist antwoord

Meerder antwoorden zijn mogelijk

Wat wil je graag leren? Op welke punten je beter worden? (Eng: what would you like to learn? Or what areas do you want to improve?
Vereist antwoord

1500 tekens resterend

Wat wil je volgend jaar? (English: what do you want next year)
Vereist antwoord

Ik wil graag 1 of 2 keer per week trainen (English: I would like to train once or twice a week?
Vereist antwoord

Als je in een lijnteam geplaatst wordt ben je verplicht om 2 keer in de week te trainen. Let op ! Voor extra trainen geldt ook extra kosten. (Eng: if you are placed in a line team you are obliged to play twice a week. This cost you extra money)

Ik wil mijn thuis wedstrijden wel/niet/liever niet op zaterdag spelen? (English: I like to play my home matches yes, no or rather not on Saturday)
Vereist antwoord

Wil je niet op zaterdag spelen dan is het alternatief de maandagavond

Heb je de spelregeltoets al gehaald? (alleen voor A&B-teams) (Eng: did you pass your referee test on https://www.volleybalmasterz.nl. This means that you are an authorized referee. The disadvantage is that the test is only in Dutch)

Dit betekend dat je bevoegd bent om te fluiten

Een volleybal vereniging kan niet zonder actieve leden en hulp van ouders. Door de inzet van velen kan er bij AMVJ-MARTINUS met veel plezier gevolleybald worden. Wij zijn binnen onze vereniging op zoek naar leden/ouders die willen helpen bij diverse taken. Op dit moment hebben wij binnen de vereniging diverse vacatures.

Eng: A volleyball association can not exist without active members and parents help. Through the efforts of many, everyone can play volleyball with great pleasure at AMVJ MARTINUS. We are within our organization looking for members / parents wishing to assist with various tasks. At this moment we have several vacancies within the association.

Mijn ouders/verzorgers hebben in het verleden bij AMVJ-MARTINUS of elders (Eng: my parents/guardians have in the past at AMVJ-MARTINUS or somewhere else:)
Vereist antwoord

Mijn ouders / verzorgers willen volgend seizoen graag de volgende taak binnen de club doen. (English: my parents / guardians like next season to do the following task within the club
Vereist antwoord

Verder heb ik nog de volgende opmerkingen, suggesties, aanbevelingen, etc. (English: furthermore I have the following comments, suggestions, recommendations, etc.)
Vereist antwoord

1500 tekens resterend

Dit is het einde van de enquête. Bedankt voor het invullen !

(English: this is the end of the survey. Thank you for your cooperation.