.

wpływ reklamy TV na wybór leków przeciwbólowych

Szanowny Panie / Szanowna Pani, prosimy o poświęcenie kilku minut na wypełnienie poniższej ankiety.

Zabezpieczony
1

Płeć

Wybierz jedną odpowiedź
2

Wiek

Wybierz jedną odpowiedź
3

Miejsce zamieszkania

Wybierz jedną odpowiedź
4

Jakiego rodzaju leki Pani/Pan najczęściej stosuje

Wybierz jedną odpowiedź
5

Czy stosuje Pani/Pan leki przeciwbólowe

Wybierz jedną odpowiedź
6

Skąd czerpie Pani/Pan informację o lekach przeciwbólowych (max. 2 odpowiedzi)

Wybierz jedną lub więcej odpowiedzi
7

Skąd zna Pani/Pan marki leków przeciwbólowych (max. 2 odpowiedzi)

Wybierz jedną lub więcej odpowiedzi
8

Gdzie kupuje Pani/Pan najczęściej leki przeciwbólowe

Wybierz jedną odpowiedź
9

Skąd dowiedziała się Pani/Pan o możliwości zakupu leków przeciwbólowych poza apteką

Wybierz jedną odpowiedź
10

Czy w ciągu ostatnich trzech miesięcy stosowała Pani/Pan któryś z wymienionych poniżej leków (max. 2 odpowiedzi)

Wybierz jedną lub więcej odpowiedzi
11

Który z poniżej wymienionych poniżej leków stosuje Pani/Pan najczęściej

Wybierz jedną odpowiedź
12

Kolor fioletowy z którym z wymienionych poniżej leków się Pani/Panu kojarzy

Wybierz jedną odpowiedź
13

Który z wymienionych poniżej leków się Pani/Panu kojarzy się ze słowami „jestem trzy razy szybszy od Ciebie, lecę jak rakieta, musisz szukać mnie na niebie”

Wybierz jedną odpowiedź
14

Poniżej zamieszczone jest opakowanie jednego z wymienionych leków, wskaż którego ono dotyczy

Wybierz jedną odpowiedź
question image
15

Kolor granatowy z którym z wymienionych poniżej leków się Pani/Panu kojarzy

Wybierz jedną odpowiedź
16

Który z wymienionych poniżej leków się Pani/Panu kojarzy się ze słowami „super kobieta, potrzebuje super wsparcia”

Wybierz jedną odpowiedź
17

Poniżej zamieszczone jest opakowanie jednego z wymienionych leków, wskaż którego ono dotyczy

Wybierz jedną odpowiedź
question image
18

Który z poniżej wymienionych leków kojarzy się Pani/Panu z reklamą kobiety ratującej psa

Wybierz jedną odpowiedź
19

Z którym z wymienionych poniżej leków się Pani/Panu kojarzą dwie owalne tabletki

Wybierz jedną odpowiedź
20

Który z wymienionych poniżej leków się Pani/Panu kojarzy się ze słowami „uwalnia się w trzy minuty i nie zaburza koncentracji”

Wybierz jedną odpowiedź
21

Z którym z wymienionych poniżej leków się Pani/Panu kojarzą się kolory biały i niebieski

Wybierz jedną odpowiedź
22

Poniżej zamieszczone jest opakowanie jednego z wymienionych leków, wskaż którego ono dotyczy

Wybierz jedną odpowiedź
question image
23

Który z wymienionych poniżej leków się Pani/Panu kojarzy się z „bitwą na poduszki”

Wybierz jedną odpowiedź
24

Z którym z wymienionych poniżej leków się Pani/Panu kojarzą się z rozbitym wazonem

Wybierz jedną odpowiedź
25

Z którym z wymienionych poniżej leków ma postać tabletki oraz tabletki mulsującej

Wybierz jedną odpowiedź
26

Z którym z wymienionych poniżej leków kojarzy się Pani/Panu z mężczyzną w czapce krokodyla

Wybierz jedną odpowiedź
27

Co mogłoby wpłynąć na zmianę stosowanego przez Pana/Panią leku (max. 2 odpowiedzi)

Wybierz jedną lub więcej odpowiedzi
28

Co brałaby Pani/Pan pod uwagę przy ewentualnej zmianie leku (max. 2 odpowiedzi)

Wybierz jedną lub więcej odpowiedzi
29

Rozpoznawalność danego leku zawdzięcza Pani/Pan (max. 2 odpowiedzi)

Wybierz jedną lub więcej odpowiedzi
30

Co skłoniło Panią/Pana do obecnie przyjmowanego leku (max. 2 odpowiedzi)

Wybierz jedną lub więcej odpowiedzi