Powered by

Rakovina krčka maternice a informovanosť žien o možnostiach jej prevencie

Vážená respondentka,

      chcem Vás požiadať o vyplnenie dotazníka, ktorý je súčasťou mojej diplomovej práce s názvom: "Rakovina krčka maternice a informovanosť žien o možnostiach jej prevencie". Som študentkou v študijnom odbore Verejné zdravotníctvo na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave. Diplomová práca je zameraná na ochorenie rakoviny krčka maternice a jej cieľom je zistiť informovanosť žien o možnostiach jej prevencie. Jednotlivé výsledky získané z dotazníka budú spracované výhradne pre účely diplomovej práce. Dotazník, ktorý budete vypĺňať je anonymný a všetky získané informácie sú dôverné.

Za Vašu ochotu a čas pri vypĺňaní dotazníka Vám vopred ďakujem.

Bc. Petra Hrivnáková


Spustiť dotazník