Dotazník pracovnej klímy.

Vážení respondenti, prosím Vás o vyplnenie dotazníka o pracovnej klíme na odbornom výcviku z pohľadu majstra. Dotazník je anonymný a Vaše odpovede poslúžia len k spracovaniu mojej bakalárskej práce.

Spustiť dotazník