Digitale geletterdheid

Hoi!


Ik moet een onderzoek doen naar hoe er binnen de stageschool wordt gewerkt aan digitale geletterdheid.


Op school werk ik het komende half jaar aan het leergebied Mens, Natuur en Techniek. Digitale geletterdheid is een onderdeel van dit leergebied. 


Zou je de vragen uit deze vragenlijst voor een opdracht van school willen beantwoorden?


Dankjewel!


Groetjes Diana

Enquête starten