.

ZŠ VALDICE - dotazník pro rodiče

Dobrý den, věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku.

Zabezpečeno
1

Kdo vyplňuje dotazník?

Vyberte jednu odpověď
2

Je při Vaší návštěvě atmosféra školy pozitivní?

Vyberte jednu odpověď
3

Máte dostatek informací o dění ve škole?

Vyberte jednu odpověď
4

Používání digitálních forem komunikace (e-mail, web, ŠOL) se školou mi:

Vyberte jednu odpověď
5

Máte dostatek informací o prospěchu Vašeho dítěte?

Vyberte jednu odpověď
6

Můžete s učiteli konzultovat záležitosti Vašeho dítěte dle potřeby?

Vyberte jednu odpověď
7

Cítí se Vaše dítě ve škole dobře?

Vyberte jednu odpověď
8

Co činí Vaše dítě ve škole šťastné?

9

Vnímáte školu/zaměstnance školy jako svého partnera?

Vyberte jednu odpověď
10

Považujete školu jako bezpečné místo pro Vaše děti?

Vyberte jednu odpověď
11

Má Vaše dítě kladný vztah ke svojí třídní učitelce? Má k ní důvěru?

Vyberte jednu odpověď
12

Komunikace s paní vychovatelkou ŠD je:

Vyberte jednu odpověď
13

Sem můžete napsat připomínky ke školní družině:

14

Sledujete stravování dětí ve školní jídelně (jídelníček, množství ovoce a zeleniny)?

Vyberte jednu odpověď
15

Sem můžete napsat svoje připomínky ke stravování dětí ve školní jídelně:

16

Jaké jsou silné stránky naší školy? (Co se nám daří, co děláme dobře, pro co máme dobré podmínky.)

17

Jaké jsou slabé stránky naší školy? (Co brzdí práci školy a její rozvoj, co nevytváří vhodné podmínky.)

18

Sem nám můžete napsat cokoliv, co máte na srdci - zajímá nás to! :) Děkujeme za vyplnění dotazníku a přejeme klidné dny.

question image