Upozornění: Je zobrazen náhled na dotazník, ve kterém nedochází k ukládání dat. Pokud chcete dotazník vyplnit, klikněte zde.

Dům seniorů

Sběr odpovědí byl ukončen.

Vážení spoluobčané, do 30.11.2017 můžete vyplnit a vrátit na OÚ Šardice tento dotazník, který bude sloužit k ověření zájmu občanů naší obce o bydlení v podporovaných bytech. Jedná se o tzv. PEČOVATELSKÉ BYTY, které jsou určeny k sociálnímu bydlení pro osoby v nepříznivé sociální situaci způsobené věkem (65 let a více) nebo zdravotním stavem. Tyto byty budou splňovat stavebně – technické parametry upravitelných bytů (tzv. bezbariérové byty). Upozorňujeme, že se nejedná o Dům s pečovatelskou službou, pečovatelskou službu lze zajistit prostřednictvím Charity atd. Dotazník je ZCELA NEZÁVAZNÝ a bude sloužit jako podklad pro podání žádosti o dotaci na připravovaný projekt stavby „Domu seniorů“ ( 9 bezbariérových bytů), který je naplánován postavit v prostoru vedle domu č.p. 51 – tzv. Zapletalovo. Dotazník lze vyplnit i elektronicky na www.sardice.cz v sekci „Dotazníky“. Na webu obce nebo na OÚ Šardice si můžete prohlédnout dispoziční řešení jednotlivých bytů.

http://www.sardice.cz/e_download.php?file=data/editor/298cs_1.pdf&original=D%C5%AFm%20senior%C5%AF.pdf

1 Mám zájem o ubytování v pečovatelském bytu
Povinná odpověď

2 Jméno, příjmení
Povinná odpověď

Zbývá 250 znaků

3 Jméno, příjmení*

Zbývá 250 znaků

4 Šardice - číslo popisné
Povinná odpověď

Zbývá 250 znaků

5 Kontakt - telefon

Zbývá 250 znaků

6 E-mailová adresa

Zbývá 250 znaků

Prohlašuji zcela nezávazně, že mám - máme zájem o ubytování v pečovatelském bytu v budoucím Domě seniorů Šardice.

*V případě manželů uveďte obě dvě osoby