ANONYMNÍ DOTAZNÍK PRO RODIČE DĚTÍ Z MŠ/mateřská škola/

Vážené respondentky, vážení respondenti,

obracím se na Vás s žádostí o vyplnění mého dotazníku, který poslouží jako podklad pro práci na téma „Role asistenta pedagoga ve škole a školských zařízení“ při mém studiu kurzu Asistenta pedagoga. Účast ve výzkumu je anonymní a dobrovolná.

Předem děkuji za spolupráci.


Správné odpovědi zakroužkujte či doplňte do textu požadované údaje.


Spustit dotazník teď