UWAGA: To jest podgląd badania, przedstawione odpowiedzi nie zostaną zapisane. Jeśli chcesz wypełnić ankietę, kliknij tutaj.

Ankieta dotycząca sposobów zagospodarowania Parku Wełnowieckiego

Zbieranie odpowiedzi zostało zakończone.

Szanowni Państwo,

zapraszamy do wypełnienia krótkiej ankiety, uruchomionej w ramach konsultacji społecznych dot. zagospodarowania terenu Parku Wełnowieckiego z włączeniem terenu tzw. "Alp".

Udział w ankiecie jest anonimowy.