Dotazník pro rodiče a zákonné zástupce

Vážení rodiče, 

pomalu se blíží konec školního roku, což dává mimo jiné prostor k zamyšlení nad rokem uplynulým. Je to prostor pro hodnocení, tvorbu změn a posun k lepšímu.

Tentokrát bych se ráda zaměřila na propojení rodiny a školy, zmapovala rodičovské představy o fungování komunikace, o profesi a ideálu pedagoga.

Děkuji za vyplnění dotazníku.

Spustit dotazník teď