.

Dotazník pro rodiče- MŠ Pastelka

Děkujeme za Váš čas k vyplnění našeho krátkého dotazníku.

Zabezpečeno
1

Jste spokojeni s kvalitou výchovy a vzdělávání v mateřské škole?

2

Dostáváte průběžné informace o tom, jak se Vašemu dítěti ve školce daří, jste informováni o pokrocích a chování dítěte?

Vyberte jednu nebo více odpovědí
3

Jste spokojeni s přístupem a jednáním učitelek ze třídy Rybiček a Motýlků?

Vyberte jednu odpověď
4

Je vztah učitelek třídy Rybiček a Motýlků k dítěti partnerský, s porozuměním a vnímáním jeho pocitů?

Vyberte jednu odpověď
5

V případě potřeby jste učitelkou informováni o odborných pracovištích, která mohou poskytnout podporu při vzdělávacích nebo výchovných obtížích Vašeho dítěte?

Vyberte jednu odpověď
6

Poskytuje školní jídelna stravování na dobré úrovni? Jsou Vaše děti se stravováním spokojené?

Vyberte jednu odpověď
7

Jste ve vztahu ke správné výživě spokojeni se složením jídelníčku?

Vyberte jednu odpověď
8

Dodržují děti ve školce pravidelný pitný režim? Mají děti možnost se v průběhu celého dne napít?

Vyberte jednu odpověď
9

Nabízí MŠ dostatek aktivit, které děti baví a zaujmou je?

Vyberte jednu odpověď
10

Jsou podle Vás vycházky dostatečně dlouhé a pro dítě něčím přínosné a zajímavé?

Vyberte jednu odpověď
11

Mají děti dostatek času a hraček nebo činností pro volnou hru?

Vyberte jednu odpověď
12

Poskytuje mateřská škola Vašemu dítěti dobrou úroveň výchovy a vzdělávání?

Vyberte jednu odpověď
13

Snaží se mateřská škola o budování přátelských vztahů mezi dětmi?

Vyberte jednu odpověď
14

Má dítě možnost rodičům ukázat, s čím si celý den hrálo nebo co vytvořilo?

Vyberte jednu odpověď
15

Je v MŠ udržována čistota?

Vyberte jednu odpověď
16

Zajímají nás třídní schůzky, které se v MŠ konají? Účastníme se jich?

Vyberte jednu odpověď
17

Jste spokojeni s webovými stránkami mateřské školy? Jsou pro Vás stránky dostatečně přehledné a víte, kde máte informace hledat?

Vyberte jednu odpověď
18

Dostanete vždy včas veškeré informace k různým akcím a výletům v MŠ?

Vyberte jednu odpověď
19

Nabízí MŠ dostatek akcí pro děti a rodiče?

Vyberte jednu odpověď
20

Jste spokojeni se školními výlety, které MŠ nabízí a kterých se děti v tomto školním roce účastnily?

Vyberte jednu odpověď
21

Je něco, s čím jste tento školní rok nebyli spokojeni?

Obecné
22

Je něco, s čím jste tento školní rok nebyli spokojeni ve třídě Rybiček?

23

Je něco, s čím jste tento školní rok nebyli spokojeni ve třídě Motýlků?

24

S čím jste byli spokojeni?

Obecné
25

S čím jste byli spokojeni ve třídě Rybiček?

26

S čím jste byli spokojeni ve třídě Motýlků?

27

Je něco, co byste chtěli navrhnout?