Dotazník percepcie obyvateľov obcí okresu Stará Ľubovňa s absentujúcou pobočkou Slovenskej pošty

Vážená pani, vážený pán, volám sa Erika Macurová a som študentkou 2.ročníka magisterského stupňa odboru Geografia a geoinformatika na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Venujte prosím niekoľko minút svojho času na vyplnenie nasledujúceho dotazníka, ktorý je súčasťou mojej diplomovej práce a je zameraný na zisťovanie percepcie obyvateľov obcí okresu Stará Ľubovňa s absentujúcou pobočkou Slovenskej pošty. Ďakujem za vyplnenie.

1 Obec, v ktorej žijem:
Povinná odpoveď

Ostáva 50 znakov

2 Pohlavie
Povinná odpoveď

3 Vek
Povinná odpoveď

4 Aké je vaše najvyššie dosiahnuté vzdelanie?
Povinná odpoveď

5 Aká z nasledujúcich kategórií najlepšie vystihuje váš pracovný stav?
Povinná odpoveď

6 Využívate služby Slovenskej pošty?
Povinná odpoveď

7 Ktorú pobočku (v akej obci) Slovenskej pošty najčastejšie využívate?
Povinná odpoveď

Ostáva 50 znakov

8 Ktoré z nasledujúcich služieb Slovenskej pošty využívate?
Povinná odpoveď

9 Ako často využívate služby Slovenskej pošty (poštové služby)?
Povinná odpoveď

10 Privítali by ste pobočku Slovenskej pošty (poštové služby) vo Vašej obci?/Chýba Vám vo Vašej obci pobočka Slovenskej pošty?
Povinná odpoveď

11 Ktoré zo služieb Slovenskej pošty Vám chýbajú najviac? (výber max. 3 odpovedí)
Povinná odpoveď