.

Feedback vragenlijst voor werknemers

Geachte Heer / Mevrouw, neem alstublieft een paar minuten tijd om de volgende enquête in te vullen.

Beveiligd
1

Hoe tevreden bent u met uw huidige werkomgeving?

Kies het antwoord dat het beste overeenkomt met uw gevoelens.
2

Op een schaal van 1 tot 10, hoe waarschijnlijk is het dat u dit bedrijf zou aanbevelen aan een vriend of collega?

Geef een cijfer van 1 tot 10, waarbij 1 zeer onwaarschijnlijk en 10 zeer waarschijnlijk betekent.
3

Welke veranderingen of verbeteringen zou u graag zien binnen het bedrijf?

Beschrijf in detail welke specifieke veranderingen of verbeteringen u zou waarderen.
4

Hoe beoordeelt u de communicatie binnen het bedrijf?

Geef aan hoe effectief u de interne communicatie ervaart op een schaal van 1 tot 5
5

Hoe tevreden bent u met de huidige balans tussen werk en privéleven?

Geef aan in hoeverre u tevreden bent met de balans tussen uw werk en privéleven.
6

Hoe beoordeelt u de kansen voor professionele ontwikkeling binnen het bedrijf?

Geef aan hoe u de mogelijkheden voor groei en ontwikkeling op het werk beoordeelt.
7

Wat is uw algemene tevredenheid met uw huidige functie?

Omvat uw algemene mening over uw huidige rol en verantwoordelijkheden.
8

Hoe effectief vindt u de feedback die u ontvangt van uw leidinggevenden?

Beoordeel de kwaliteit en relevantie van de feedback die u ontvangt op het werk.
9

Hoeveel erkenning en waardering voelt u voor uw bijdragen binnen het bedrijf?

Geef aan in hoeverre u zich gewaardeerd en erkend voelt voor uw inzet en prestaties.
10

Hoe zou u de werksfeer binnen het bedrijf omschrijven?

Beschrijf de sfeer en cultuur op de werkvloer zoals u die ervaart.