.

Badania U&A na temat karmy dla kotów

Szanowni Państwo, jesteśmy studentami Wydziału Ekonomicznego UMCS, przygotowaliśmy krótką ankietę skierowaną do właścicieli kotów w celu lepszego zrozumienie potrzeb i preferencji nabywców karmy dla kotów. Badanie jest w pełni dobrowolne i anonimowe, a jego wypełnienie zajmie około 10 minut. 

Zabezpieczony
1

Czy posiada Pan/Pani kota/y?

Wybierz jedną odpowiedź
2

Ile kotów Pan/Pani posiada?

Wybierz jedną odpowiedź
3

W jakim wieku jest Pana/Pani kot?

Wybierz jedną odpowiedź
4

Gdzie przebywa Pana/Pani kot?

Wybierz jedną odpowiedź
5

Czy kupuje Pan/Pani karmę dla kota?

Wybierz jedną odpowiedź
6

Jakie marki karmy dla kotów Pan/Pani zna?

Wybierz jedną lub więcej odpowiedzi
7

Z jakich marek karm dla kotów Pan/Pani korzystał/a?

Wybierz jedną lub więcej odpowiedzi
8

Ile średnio miesięcznie wydaje Pan/Pani na zakup karmy dla kota?

Wybierz jedną odpowiedź
9

Ile więcej byłby/łaby Pan/Pani w stanie zapłacić za karmę zdrowszą, o lepszym składzie?

Wybierz jedną odpowiedź
10

Jak Pan/Pani ocenia karmę, którą obecnie najczęściej kupuje dla swojego kota?

Wskaż, do której wartości się skłaniasz
0
Wysoka cena
Niska cena
0
Niska jakość
Wysoka jakość
0
Nieatrakcyjne opakowanie
Atrakcyjne opakowanie
0
Niska dostępność
Wysoka dostępność
0
Mała różnorodność produktów
Duża różnorodność produktów
11

Jakie rodzaje karm dla kotów kupuje Pan/Pani najczęściej?

Wybierz jedną odpowiedź w każdej linijce
12

Czy Pana/Pani kot potrzebuje karmy specjalistycznej? Jeśli tak, to jakiej? Jeśli nie, proszę pominąć pytanie.

13

Czy Pana/Pani kot posiada preferencje dotyczące smaku karmy?

Wybierz jedną odpowiedź
14

Gdzie najczęściej kupuje Pan/Pani karmę dla kotów?

Wybierz jedną odpowiedź w każdej linijce
15

Dlaczego wybiera Pan/Pani tą formę zakupu?

Wybierz jedną lub więcej odpowiedzi
16

Jaką formę opakowania karmy dla kotów Pan/Pani preferuje?

Wybierz jedną odpowiedź
17

Proszę krótko uzasadnić, dlaczego Pan/Pani preferuje taki rodzaj opakowania.

18

Proszę ocenić w jakim stopniu kieruje się Pan/Pani poniższymi czynnikami przy wyborze karmy dla kota?

Proszę ocenić w skali od 1 do 5, gdzie: 1=zupełnie nieważne, 2=nieważne, 3=ani nieważne, ani ważne, 4=ważne, 5=bardzo ważne.
19

Proszę uporządkować poniższe cechy według tego, które z nich uważa Pan/Pani za najbardziej pożądane wobec karmy dla kotów.

Przeciągnij i upuść, aby zmienić kolejność
20

Proszę o ustosunkowanie się do poniższych stwierdzeń

Wybierz jedną odpowiedź w każdej linijce
21

Skąd czerpie Pan/Pani informacje na temat żywienia kotów?

Wybierz jedną lub więcej odpowiedzi

Metryczka

22

Płeć

Wybierz jedną odpowiedź
23

Wiek

24

Miejsce zamieszkania

Wybierz jedną odpowiedź

Dziękujemy za poświęcony czas i udział w badaniu. Państwa odpowiedzi są dla nas bardzo cenne i będą stanowiły dla nas wskazówkę jak możemy polepszać jakość naszych produktów i usług.