Emocionálna inteligencia

Dobrý deň,


venujte prosím niekoľko minút svojho času vyplneniu nasledujúceho dotazníka.

skladá sa z 2 častí

je to anonymné, tak prosím odpovedajte pravdivo ☺️

ak by ste chceli vedieť aké máte skóre tak môžete do otázky k veku napísať svoje meno  

Spustiť dotazník