.

Psychologický význam zvířat v médiích

Jsem studentka na Vyšší odborné škole Mediální tvorby a tento dotazník výrazně pomůže mé práci.

Výzkum bude mít 3 části.


Předem děkuji za vyplnění:)

Secured

Demografické informace na začátek.

1

Jaké je vaše pohlaví?

2

Kolik je Vám let?

3

Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

4

Jaké je Vaše zaměstnání?

Vyberte jednu odpověď.
5

Uveďte libovolnou firmu/produkt, který ve svém logu či k propagaci používá zvíře.

Napište maximálně 5 variant
6

Uveďte firmu/produkt, který ve své reklamě používá zvíře.

Napište maximálně 5 variant
7

Myslíte si, že reklama, kde se objevují zvířata je účinnější než reklamy bez zvířat?

Účinnější z hlediska prodeje zboží, ale také z hlediska zapamatování či posílení vztahu mezi firmou a zákazníkem.

I. část

1/2 stránek

8

Jaký je podle Vás symbolický význam tohoto zvířete? Býk

Uveď co nejvíce odpovědí.
9

Jaký je podle Vás symbolický význam tohoto zvířete? Liška

Uveď co nejvíce odpovědí.
10

Jaký je podle Vás symbolický význam tohoto zvířete? Had

Uveď co nejvíce odpovědí.
11

Jaký je podle Vás symbolický význam tohoto zvířete? Medvěd

Uveď co nejvíce odpovědí.
12

Jaký je podle Vás symbolický význam tohoto zvířete? Ryba

Uveď co nejvíce odpovědí.
13

Jaký je podle Vás symbolický význam tohoto zvířete? Kočka

Uveď co nejvíce odpovědí.
14

Jaký je podle Vás symbolický význam tohoto zvířete? Slon

Uveď co nejvíce odpovědí.
15

Jaký je podle Vás symbolický význam tohoto zvířete? Kráva

Uveď co nejvíce odpovědí.
16

Jaký je podle Vás symbolický význam tohoto zvířete? Opice

Uveď co nejvíce odpovědí.
17

Jaký je podle Vás symbolický význam tohoto zvířete? Kůň

Uveď co nejvíce odpovědí.

2/2 stránek

18

Jaký je podle Vás symbolický význam tohoto zvířete? Lev

19

Jaký je podle Vás symbolický význam tohoto zvířete? Pes

20

Jaký je podle Vás symbolický význam tohoto zvířete? Chameleon

21

Jaký je podle Vás symbolický význam tohoto zvířete? Pták

22

Jaký je podle Vás symbolický význam tohoto zvířete? Krokodýl

23

Jaký je podle Vás symbolický význam tohoto zvířete? Králík

24

Jaký je podle Vás symbolický význam tohoto zvířete? Jelen

II.  část

1/17 stránek

25

Znáte toto logo?

Logo č.1
question image
26

Pokud ano, uveďte název značky.

27

Pochopil jste toto logo?

28

Popiš, jak toto logo vnímáš. (v bodech)

např.: agresivní, přívětivé, bojím se ho...

2/17 stránek

29

Znáte toto logo?

Logo č.2
question image
30

Pokud ano, uveďte název značky.

31

Pochopil jste toto logo?

Proč si zvolili právě toto zvíře? Co symbolizuje?
32

Popiš, jak toto logo vnímáš. (v bodech)

např.: agresivní, přívětivé, bojím se ho...

3/17 stránek

33

Znáte toto logo?

Logo č.3
question image
34

Pokud ano, uveďte název značky.

35

Pochopil jste toto logo?

Proč si zvolili právě toto zvíře? Co symbolizuje?
36

Popiš, jak toto logo vnímáš. (v bodech)

např.: agresivní, přívětivé, bojím se ho...

4/17 stránek

37

Znáte toto logo?

Logo č.4
question image
38

Pokud ano, uveďte název značky.

39

Pochopil jste toto logo?

Proč si zvolili právě toto zvíře? Co symbolizuje?
40

Popiš, jak toto logo vnímáš. (v bodech)

např.: agresivní, přívětivé, bojím se ho...

5/17 stránek

41

Znáte toto logo?

Logo č.5
question image
42

Pokud ano, uveďte název značky.

43

Pochopil jste toto logo?

Proč si zvolili právě toto zvíře? Co symbolizuje?
44

Popiš, jak toto logo vnímáš. (v bodech)

např.: agresivní, přívětivé, bojím se ho...

6/17 stránek

45

Znáte toto logo?

Logo č.6
question image
46

Pokud ano, uveďte název značky.

47

Pochopil jste toto logo?

Proč si zvolili právě toto zvíře? Co symbolizuje?
48

Popiš, jak toto logo vnímáš. (v bodech)

např.: agresivní, přívětivé, bojím se ho...

7/17 stránek

49

Znáte toto logo?

Logo č.7
question image
50

Pokud ano, uveďte název značky.

51

Pochopil jste toto logo?

Proč si zvolili právě toto zvíře? Co symbolizuje?
52

Popiš, jak toto logo vnímáš. (v bodech)

např.: agresivní, přívětivé, bojím se ho...

8/17 stránek

53

Znáte toto logo?

Logo č.8
question image
54

Pokud ano, uveďte název značky.

55

Pochopil jste toto logo?

Proč si zvolili právě toto zvíře? Co symbolizuje?
56

Popiš, jak toto logo vnímáš. (v bodech)

např.: agresivní, přívětivé, bojím se ho...

9/17 stránek

57

Znáte toto logo?

Logo č.9
question image
58

Pokud ano, uveďte název značky.

59

Pokud ano, uveďte název značky.

60

Pochopil jste toto logo?

Proč si zvolili právě toto zvíře? Co symbolizuje?
61

Popiš, jak toto logo vnímáš. (v bodech)

např.: agresivní, přívětivé, bojím se ho...

10/17 stránek

62

Znáte toto logo?

Logo č.10
question image
63

Pokud ano, uveďte název značky.

64

Pochopil jste toto logo?

Proč si zvolili právě toto zvíře? Co symbolizuje?
65

Popiš, jak toto logo vnímáš. (v bodech)

např.: agresivní, přívětivé, bojím se ho...

11/17 stránek

66

Znáte toto logo?

Logo č.11
question image
67

Pokud ano, uveďte název značky.

68

Pochopil jste toto logo?

Proč si zvolili právě toto zvíře? Co symbolizuje?
69

Pochopil jste toto logo?

Proč si zvolili právě toto zvíře? Co symbolizuje?
70

Popiš, jak toto logo vnímáš. (v bodech)

např.: agresivní, přívětivé, bojím se ho...

12/17 stránek

71

Znáte toto logo (zde spíše maskota)?

Logo č.12
question image
72

Pokud ano, uveďte název značky.

73

Pochopil jste toto logo?

Proč si zvolili právě toto zvíře? Co symbolizuje?
74

Pochopil jste toto logo?

Proč si zvolili právě toto zvíře? Co symbolizuje?
75

Popiš, jak toto logo vnímáš. (v bodech)

např.: agresivní, přívětivé, bojím se ho...

13/17 stránek

76

Znáte toto logo (zde spíše maskota)?

Logo č.13
question image
77

Pokud ano, uveďte název značky.

78

Pochopil jste toto logo?

Proč si zvolili právě toto zvíře? Co symbolizuje?
79

Pochopil jste toto logo?

Proč si zvolili právě toto zvíře? Co symbolizuje?
80

Popiš, jak toto logo vnímáš. (v bodech)

např.: agresivní, přívětivé, bojím se ho...

14/17 stránek

81

Znáte toto logo?

Logo č.14
question image
82

Pokud ano, uveďte název značky.

83

Pochopil jste toto logo?

Proč si zvolili právě toto zvíře? Co symbolizuje?
84

Pochopil jste toto logo?

Proč si zvolili právě toto zvíře? Co symbolizuje?
85

Popiš, jak toto logo vnímáš. (v bodech)

např.: agresivní, přívětivé, bojím se ho...

15/17 stránek

86

Znáte toto logo?

Logo č.15
question image
87

Pokud ano, uveďte název značky.

88

Pochopil jste toto logo?

Proč si zvolili právě toto zvíře? Co symbolizuje?
89

Pochopil jste toto logo?

Proč si zvolili právě toto zvíře? Co symbolizuje?
90

Popiš, jak toto logo vnímáš. (v bodech)

např.: agresivní, přívětivé, bojím se ho...

16/17 stránek

91

Znáte toto logo?

Logo č.16
question image
92

Pokud ano, uveďte název značky.

93

Pochopil jste toto logo?

Proč si zvolili právě toto zvíře? Co symbolizuje?
94

Pochopil jste toto logo?

Proč si zvolili právě toto zvíře? Co symbolizuje?
95

Popiš, jak toto logo vnímáš. (v bodech)

např.: agresivní, přívětivé, bojím se ho...

17/17 stránek

96

Znáte toto logo?

Logo č.17
question image
97

Pokud ano, uveďte název značky.

98

Pochopil jste toto logo?

Proč si zvolili právě toto zvíře? Co symbolizuje?
99

Popiš, jak toto logo vnímáš. (v bodech)

např.: agresivní, přívětivé, bojím se ho...

III. část

1/17 stránek

100

Viděli jste někdy tuto reklamu?

Reklama č.1
101

Pochopili jste tuto reklamu?

102

Popište, jak na Vás reklama působila.

103

Napište, jaký podle Vás byl cíl reklamy.

Např.: podpořit netestování na zvířatech, představit nový produkt...

2/17 stránek

104

Viděli jste někdy tuto reklamu?

Reklama č.2
105

Pochopili jste tuto reklamu?

106

Popište, jak na Vás reklama působila.

107

Napište, jaký podle Vás byl cíl reklamy.

Např.: podpořit netestování na zvířatech, představit nový produkt...

3/17 stránek

108

Viděli jste někdy tuto reklamu?

Reklama č.3
109

Pochopili jste tuto reklamu?

110

Popište, jak na Vás reklama působila.

111

Napište, jaký podle Vás byl cíl reklamy.

Např.: podpořit netestování na zvířatech, představit nový produkt...

4/17 stránek

112

Viděli jste někdy tuto reklamu?

Reklama č.4
113

Pochopili jste tuto reklamu?

114

Popište, jak na Vás reklama působila.

115

Napište, jaký podle Vás byl cíl reklamy.

Např.: podpořit netestování na zvířatech, představit nový produkt...

5/17 stránek

Ryba: https://www.youtube.com/watch?v=zDwIvqSY3SY

116

Viděli jste někdy tuto reklamu?

Reklama č.5
117

Pochopili jste tuto reklamu?

118

Popište, jak na Vás reklama působila.

119

Napište, jaký podle Vás byl cíl reklamy.

Např.: podpořit netestování na zvířatech, představit nový produkt...

6/17 stránek

120

Viděli jste někdy tuto reklamu?

Reklama č.6
121

Pochopili jste tuto reklamu?

122

Popište, jak na Vás reklama působila.

123

Napište, jaký podle Vás byl cíl reklamy.

Např.: podpořit netestování na zvířatech, představit nový produkt...

7/17 stránek

Slon: https://www.youtube.com/watch?v=Br96U02WoU4

124

Viděli jste někdy tuto reklamu?

Reklama č.7
125

Pochopili jste tuto reklamu?

126

Popište, jak na Vás reklama působila.

127

Napište, jaký podle Vás byl cíl reklamy.

Např.: podpořit netestování na zvířatech, představit nový produkt...

8/17 stránek

128

Viděli jste někdy tuto reklamu?

Reklama č.8
129

Pochopili jste tuto reklamu?

130

Popište, jak na Vás reklama působila.

131

Napište, jaký podle Vás byl cíl reklamy.

Např.: podpořit netestování na zvířatech, představit nový produkt...

9/17 stránek

Opice: https://www.youtube.com/watch?v=rIL-MAysUu4

132

Viděli jste někdy tuto reklamu?

Reklama č.9
133

Pochopili jste tuto reklamu?

134

Popište, jak na Vás reklama působila.

135

Napište, jaký podle Vás byl cíl reklamy.

Např.: podpořit netestování na zvířatech, představit nový produkt...

10/17 stránek

Orel: https://www.youtube.com/watch?v=HAMMPeHmOb0

136

Viděli jste někdy tuto reklamu?

Reklama č.10
137

Pochopili jste tuto reklamu?

138

Popište, jak na Vás reklama působila.

139

Napište, jaký podle Vás byl cíl reklamy.

Např.: podpořit netestování na zvířatech, představit nový produkt...

11/17 stránek

140

Viděli jste někdy tuto reklamu?

Reklama č.11
141

Pochopili jste tuto reklamu?

142

Popište, jak na Vás reklama působila.

143

Napište, jaký podle Vás byl cíl reklamy.

Např.: podpořit netestování na zvířatech, představit nový produkt...

12/17 stránek

144

Viděli jste někdy tuto reklamu?

Reklama č.12
145

Pochopili jste tuto reklamu?

146

Popište, jak na Vás reklama působila.

147

Napište, jaký podle Vás byl cíl reklamy.

Např.: podpořit netestování na zvířatech, představit nový produkt...

13/17 stránek

148

Viděli jste někdy tuto reklamu?

Reklama č.13
149

Pochopili jste tuto reklamu?

150

Popište, jak na Vás reklama působila.

151

Napište, jaký podle Vás byl cíl reklamy.

Např.: podpořit netestování na zvířatech, představit nový produkt...

14/17 stránek

Pták: https://www.youtube.com/watch?v=k6PRfvA8i6E

152

Viděli jste někdy tuto reklamu?

Reklama č.14
153

Pochopili jste tuto reklamu?

154

Popište, jak na Vás reklama působila.

155

Napište, jaký podle Vás byl cíl reklamy.

Např.: podpořit netestování na zvířatech, představit nový produkt...

15/17 stránek

Krokodýl: https://www.youtube.com/watch?v=O6kI4-voIVU

156

Viděli jste někdy tuto reklamu?

Reklama č.15
157

Pochopili jste tuto reklamu?

158

Popište, jak na Vás reklama působila.

159

Napište, jaký podle Vás byl cíl reklamy.

Např.: podpořit netestování na zvířatech, představit nový produkt...

16/17 stránek

160

Viděli jste někdy tuto reklamu?

Reklama č.16
161

Pochopili jste tuto reklamu?

162

Popište, jak na Vás reklama působila.

163

Napište, jaký podle Vás byl cíl reklamy.

Např.: podpořit netestování na zvířatech, představit nový produkt...

17/17 stránek

164

Viděli jste někdy tuto reklamu?

Reklama č.17
165

Pochopili jste tuto reklamu?

166

Popište, jak na Vás reklama působila.

167

Napište, jaký podle Vás byl cíl reklamy.

Např.: podpořit netestování na zvířatech, představit nový produkt...

Nebojte, to už je vše!

Děkuji za vyplnění dotazníku.