.

Vnímání smrti u dětí do 6 let

Vážení rodiče,

obracím se na Vás s prosbou o spolupráci při vyplnění dotazníku, který je součástí mé bakalářské práce. 

Tento dotazník je zaměřen na Vnímání smrti u dětí do 6 (7) let, a Vaše názory a zkušenosti jsou pro mě velmi cenné.

Odpovědi jsou anonymní.

Zabezpečeno
1

Věk dítěte

2

Setkalo se Vaše dítě již se smrtí blízké osoby?

Vyberte jednu odpověď
3

Jak Vaše dítě reagovalo na informaci o smrti?

4

Mluvíte s Vaším dítětem o smrti otevřeně?

Vyberte jednu odpověď
5

Myslíte si, že je důležité, mluvit s dětmi o smrti?

Vyberte jednu odpověď
6

Používáte nějaké konkrétní příběhy nebo knihy k vysvětlení smrti? Pokud ano, jaké?

7

Jak důležité je s dětmi mluvit o smrti?

Vyberte jednu odpověď
8

Existují ve Vaší rodině nějaké tradice nebo rituály, spojené se vzpomínáním na zemřelé?

9

Řešili jste někdy s pedagogy téma smrti?

10

Jaký je Váš názor na to, jak děti vnímají smrt?

Vyberte jednu odpověď
11

Chtěli byste se více dozvědět o tematice smrti v předškolním věku?

Vyberte jednu odpověď