.

Dotazník k analýze pracovních pozic v pobočce Datartu na Národní třídě

Dobrý den, věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku.

Zabezpečeno

V první části dotazníku se zaměříme na požadavky na Vaší pracovní pozici

1

Jaké vzdělání, certifikace, školení jsou pro Vaši pozici nutné?

2

Jaké specifické dovednosti a znalosti jsou pro Vaši pozici nutné?

3

Jaké jsou typické úkoly a zodpovědnosti pro Vaši pozici?

4

Jaké jsou typické pracovní podmínky na Vaší pozici (např. délka směn, fyzická náročnost)?

V druhé části se zaměříme na kariérní vyhlídky.

5

Jaké jsou možnosti profesního růstu a kariérního postupu na Vaší pozici?

6

Jaké další dovednosti a znalosti byste potřebovali pro dosažení dalšího kariérního kroku?

7

Jak Datart podporuje profesní rozvoj a vzdělávání svých zaměstnanců?

Ve třetí části se zaměříme na Vaší spokojenost s prácí

8

Jak hodnotíte komunikaci ve vašem týmu?

Vyberte jednu z možností.
9

Jak byste ohodnotili Vaši pracovní spokojenost?

Ohodnoťte svou pracovní spokojenost na stupnici 1-10, kde 1 značí velmi nespokojený/á a 10 značí velmi spokojený/á.
10

Jaké jsou Vaše návrhy na zlepšení pracovního prostředí?

Napište své návrhy na zlepšení pracovního prostředí.
11

Preferujete spíše individuální práci nebo práci v týmu?

Vyberte odpověď, která nejlépe odpovídá Vašim preferencím.
12

Jak často máte individuální konzultace se svým nadřízeným?

Zvolte odpověď, která nejlépe odpovídá četnosti Vašich individuálních konzultací.
13

Je něco, co byste rádi změnili ve Vaší pracovní pozici?

14

Jaké jsou Váše zkušenosti s pracovním kolektivem?

Stručně popište Vaše zkušenosti s pracovním kolektivem.
15

Jak byste zhodnotili podporu nadřízeného při řešení pracovních problémů?

16

Co se Vám na Vaší práci líbí nejvíce?

17

Co se Vám na Vaší práci líbí nejméně?

Už jsme skoro u konce. :) Poslední otázka je dobrovolná.

18

Máte nějaké další připomínky nebo informace, které by mohly být relevantní pro analýzu pracovních míst?

Můžete napsat cokoliv co nebylo zmíněno v předešlých otázkách.

To je vše, děkuji za Vaší spolupráci.