Upozornění: Je zobrazen náhled na dotazník, ve kterém nedochází k ukládání dat. Pokud chcete dotazník vyplnit, klikněte zde.

Dotazník spokojenosti, leden 2019

Sběr odpovědí byl ukončen.

Dobrý den,

věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku.

Jaký dopolední kroužek s vaším dítětem navštěvujete?

Jaký odpolední kroužek vaše dítě navštěvuje?

Navštěvujete aktivity pro dospělé?

Vyhovuje vám nabídka kroužků a aktivit?

Kde jste se o nás dozvěděli?

Následuje hodnocení prostor a pomůcek. Jak hodnotíte ...

Prostory, kde kroužky probíhají?

0/5

Prostory "Obýváčku"?

0/5

Zahrada u budovy centra?

0/5

Čistota prostor?

0/5

Vhodnost a kvalita používaných pomůcek?

0/5

Chtěli byste nám sdělit něco dalšího k prostorům a pomůckám?

Zbývá 1500 znaků

V dalším kroku prosíme o hodnocení kroužků a práce lektorek ...

Náplň kroužku

0/5

Pokud chcete, je možné sdělit i jméno lektorky, které se týkají následující odpovědi.

Zbývá 250 znaků

Přístup lektorky k dětem při kroužku

0/5

Odbornost lektorky

0/5

Způsob komunikace (předávání informací, srozumitelnost, komunikativnosti, spolehlivost, ...)

0/5

Snaha lektorky o řešení vašich potřeb

0/5

Suplování lektorky v její nepřítomnosti

0/5

Budeme rádi za jakékoliv další poznatky týkající se náplně kroužků i poznatky týkající se práce lektorek.

Zbývá 1500 znaků

Během roku pořádáme i jednorázové akce (Pohádková zahrada, Mikulášská nadílka, Karneval, Velikonoční dílny, Rej čarodějnic, Tátohrátky). Jak hodnotíte ...

Témata jednorázových akcí

0/5

Úroveň úkolů - náročnosti, pochopitelnosti

0/5

Občerstvení na akcích

0/5

Krámek s výrobky Terapeutických dílen

0/5

Odměny pro děti

0/5

Máte k jednorázovým akcím nějaký další komentář? Pokud ano, tady máte prostor.

Zbývá 1500 znaků

A co říkáte na webové stránky?

Sledujete naše webové stránky?

Naleznete na našich webových stránkách vždy to, co hledáte?

Jsou stránky přehledné?

0/5

Jak bychom mohli webové stránky zlepšit?

Zbývá 1500 znaků

Už před 3 lety jsme zavedli online systém, přes který se lze přihlašovat na jednorázové akce a především přes něj lze omlouvat lekce, případně si je i nahrazovat. Co na něj říkáte?

Přehlednost systému

0/5

Pohodlnost systému

0/5

Funkčnost systému

0/5

Celkové hodnocení systému Auksys

0/5

Máte nějaké další postřehy k náhradovému systému Auksys? Sem s nimi.

Zbývá 1500 znaků

Často pořádáme také seminář pro rodiče vedené různými odborníky.

Navštěvujete semináře?

Zajímala by vás nějaká konkrétní témata seminářů?

Pokud chcete, vyjádřete se i k seminářům.

Zbývá 1500 znaků

Givt.cz je webový portal, přes který lzen akupovat z mnoha různých obchodů. Zapojené obchody z každého uskutečněného nákupu dají část peněz (většitnou v řádech 1%) na vybranou neziskovou organizaci.

Víte, že nás můžete přes Givt.cz podpořit běžným nákupem na internetu?

S naší organizací můžete aktivně spolupracovat a to např. formou dobrovolnictví (asistent malým dětem na kroužku, asistent lektorka kroužku, asistent dítěte se zdravotním postižením, pohádková postava na stanovišti při jednorázové akci, pomoc s vystřihováním šablon pro výtvarné tvoření, ...). Pokud byste měli zájem, zanechte nám na sebe v dalším kroku kontakt a napište, o co projevujete zájem.

Pokud se chcete stát naším dobrovolníkem, zanechte nám prosím kontakt

Zbývá 1500 znaků

Nakonec vám necháme ještě prostor pro vyjádření čehokoliv, co vás k hodnocení kroužků a akcí napadá.

Zbývá 1500 znaků