Dotaznik

Dobrý deň,


volám sa Tetiana Burkush a som študentkou 3. ročníka bakalárskeho stupňa na fakulte Zdravotníctva a sociálnej prace v Trnave, v študijnom odbore Ošetrovateľstvo. Chcela by som Vás požiadať o vyplnenie dotazníka, ktorý je súčasťou mojej bakalárskej práce s názvom „Využívanie škál v ošetrovateľskej praxi na chirurgických oddeleniach“. Prečítajte si jednotlivé otázky pozorne a označte/vyberte jednu odpoveď, pokiaľ nie je uvedené inak. Dotazník je anonymný, a budú ním dodržané podmienky ustanovené zákonom NR SR č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Spustiť dotazník