Dotazník - Striedavá osobná starostlivosť

Vážená respondentka, vážený respondent,

Moje meno je Lívia Koklesová a som študentkou 2. ročníka magisterského stupňa štúdia na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.

Dovoľte mi obrátiť sa na Vás so žiadosťou o vyplnenie dotazníka k mojej diplomovej práci, ktorá sa zaoberá striedavou osobnou starostlivosťou a najlepším záujmom dieťaťa. 

Tento dotazník môže vyplniť ktokoľvek, zaznamenané odpovede sú plne anonymné a použité výhradne na účely spracovania diplomovej práce.

Vopred Vám ďakujem za Váš čas a ochotu pri vypĺňaní.Spustiť dotazník