.

dreptul ue

Stimate Domnule sau Doamnă, vă rugăm să acordați câteva minute din timpul dvs. pentru a completa următorul chestionar.

Securizat
1

Procedura de codecizie prin care Parlamentul European devine colegislator împreună cu Consiliul este introdusă odată cu intrarea în vigoare a Tratatului:

Alegeți un răspuns
2

Parlamentul European este alcătuit din:

Alegeți un răspuns
3

Biroul Parlamentului European este organul de reglementare în ale cărui atribuții intră:

Alegeți unul sau mai multe răspunsuri