Využitie umelej inteligencie (AI) v marketingu

Vážení účastníci,

Srdečne vás vítam pri tejto štúdii, ktorá sa zameriava na využitie umelej inteligencie (AI) v oblasti marketingu. Tento dotazník je súčasťou mojej diplomovej práce, ktorá sa usiluje pochopiť a analyzovať úlohy, výzvy a príležitosti, ktoré AI prináša do moderného marketingového prostredia. 

Spustiť dotazník