Powered by

OCENA FUNKCJONOWANIA I KIERUNKI ROZWOJU OŚWIATY W GMINIE BIELAWA

Szanowni Państwo,


Zapraszamy do udziału w badaniu, którego celem jest ocena oświaty w Bielawie i wskazanie kierunków rozwoju oświaty w Bielawie w następnych latach. Państwa odpowiedzi pozwolą lepiej przygotować Strategię Oświatową Gminy Bielawa do roku 2030. Badanie jest anonimowe. Bardzo dziękujemy za poświęcony czas.

Rozpocznij ankietę teraz