Drogová závislosť a prevencia užívania návykových látok na školách

Dobrý deň,

venujte prosím niekoľko minút svojho času vyplneniu nasledujúceho dotazníka. Chcem Vás ubezpečiť, že dotazník je anonymný a bude spracovaný len na vypracovanie empirickej časti záverečnej práce. Za Vašu spoluprácu Vám vopred ďakujem. 

Spustiť dotazník