Powered by

CTSE 2023

La Comissió tècnica de seguiment de l'Estratègia de gestió del carboni de l'AMB (CTSE) participa activament en la valoració del seu progrés: evolució de l'abast de l'Estratègia, seguiment i valoració conjunta dels resultats anuals i de l'assoliment dels objectius, així com propostes de millora. 

En motiu de la celebració de l'última reunió de seguiment (21/02/2024), us demanem de respondre aquest breu qüestionari, amb l'objectiu d'identificar aspectes de millora. 


INICIAR QÜESTIONARI