.

Canva start

Hej, skulle du kunna få ta några minuter av din tid för att fylla i följande enkät.

Säkrad
Undersökning om behov av digitala Canva Kurser
1

Vad är din nuvarande roll/titel?

2

Hur stort är ditt företag?

Välj ett eller flera svar
3

Har du använt Canva tidigare?

Välj ett eller flera svar
4

Om ja, hur skulle du bedöma din nuvarande kompetensnivå i Canva?

Välj ett eller flera svar
5

Vilka typer av innehåll vill du lära dig att skapa med Canva? (Välj alla som gäller)

Välj ett eller flera svar
6

Vad är ditt främsta mål med att lära dig Canva?

Välj ett eller flera svar
7

Vilka specifika funktioner i Canva är du mest intresserad av att lära dig? (Välj alla som gäller)

Välj ett eller flera svar
8

Hur viktigt är det för dig att kunna skapa följande med Canva?

Professionella presentationer
9

Säljande flygblad

10

Engagerande inlägg för sociala medier

11

Andra (vänligen specificera)

12

Hur föredrar du att lära dig nya färdigheter?

Välj ett eller flera svar
13

Finns det något annat du skulle vilja lära dig eller några specifika utmaningar du har stött på när du använder Canva?

14

Har du några ytterligare kommentarer eller förslag på hur vi kan förbättra våra kurser?

15

Vi vill gärna fortsätta skicka information till dig. Vi kommer dela med oss av, tips och trix som hjälper dig med din varumärkeskommunikation samt informera dig om våra kommande kurser och erbjudanden.

Ja, jag vill gärna få information från Marketing United.

Stort TACK! för att du hjälper oss att bli mer träffsäkra i vår 

kommunikation och i vårt erbjudande. 

background