Nauczanie matematyki w naszej szkole

Szanowna Młodzieży,

proszę o poświęcenie kilku minut na wypełnienie tego kwestionariusza.

Czy na lekcjach matematyki uczysz się dużo?
Wymagana odpowiedź

Czy sposób prowadzenia lekcji zachęca cię do aktywności?
Wymagana odpowiedź

Czy w trakcie zajęć czujesz się:
Wymagana odpowiedź

Czy na lekcjach panuje przyjazna atmosfera?
Wymagana odpowiedź

Czy nauczyciel jest dobrze przygotowany do zajęć?
Wymagana odpowiedź

Czy materiał jest wyjaśniony w sposób jasny?
Wymagana odpowiedź

Czy nauczyciel jest wymagający?
Wymagana odpowiedź

Czy ilość odpowiedzi , testów, sprawdzianów, kartkówek jest:
Wymagana odpowiedź

Czy uzyskane przez Ciebie oceny są w twoim odczuciu sprawiedliwe i zgodne z przedmiotowymi ( P) zasadami (Z) oceniania(O)?
Wymagana odpowiedź

Jakich słów/wyrażeń użyłbyś do scharakteryzowania lekcji matematyki, atmosfery w czasie zajęć?( możesz zaznaczyć więcej niż jedno określenie)
Wymagana odpowiedź

Wpisz swoje uwagi o lekcji matematyki
Wymagana odpowiedź

Pozostało 250 znaków

Podaj płeć
Wymagana odpowiedź

Klasa
Wymagana odpowiedź