Powered by

Zdrojovna - dotazník pro potenciální návštěvníky

Dobrý den,

rádi bychom vytvořili komunitní centrum a kreativní recyklační dílnu Zdrojovna, do které by lidé nosili nábytek, nádobí a jiné věci do domácnosti, které už sami nechtějí nebo nepotřebují. Návštěvníci Zdrojovny by si pak mohli přímo na místě odložené věci opravit a upravit k obrazu svému a odnést je domů. Na místě bude možné využít naši dílnu, materiál a odborné rady lektorů a nebo si koupit už opravenou věc.

Prosím, vyplňte náš dotazník. Je pro nás cenným vodítkem, jakým směrem projekt Zdrojovna dále rozvíjet.

Spustit dotazník