.

Stravovací návyky zaměstnanců Vězeňské služby ČR ve Vazební věznici Praha Pankrác.

Dobrý den, jmenuji se Josef Knotek, studuji třetí ročník Vysoké školy tělesné výchovy a sportu PALESTRA. Touto cestou bych vás chtěl požádat o vyplnění anonymního dotazníku. Informace získané z dotazníku použiji jako výstup praktické části mé bakalářské práce na téma: „Stravovací návyky zaměstnanců Vězeňské služby ČR ve Vazební věznici Praha Pankrác.“ Cílem mé práce je zjištění stravovacích návyků zaměstnanců Vazební věznice Praha Pankrác z pohledu zásad zdravé výživy a zdravého způsobu života. Dotazník se skládá z 30ti otázek. U každé otázky zakroužkujte jednu odpověď. V otázkách č. 4, 5, 6, 15, 16, 20 a 27 uveďte prosím konkrétní odpověď. Děkuji za Váš čas.

Zabezpečeno
1

Pohlaví?

Vyberte jednu odpověď
2

Věk?

Vyberte jednu odpověď
3

Pracujete jako?

Vyberte jednu odpověď
4

Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

5

Vaše výška?

6

Vaše hmotnost?

7

Váš zdravotní stav?

Vyberte jednu odpověď
8

Kolikrát denně jíte?

Vyberte jednu odpověď
9

Máte pravidelnou stravu?

Vyberte jednu odpověď
10

Snídáte?

Vyberte jednu odpověď
11

Jíte denně ovoce?

Vyberte jednu odpověď
12

Jíte denně zeleninu?

Vyberte jednu odpověď
13

Jíte sladkosti?

Vyberte jednu odpověď
14

Máte alespoň jedno teplé jídlo denně?

Vyberte jednu odpověď
15

Stravujete se některým alternativním způsobem stravování?

Vyberte jednu odpověď
16

Má vliv Vaše zaměstnání na způsob stravování?

Vyberte jednu odpověď
17

Stravujete se v zaměstnanecké jídelně?

Vyberte jednu odpověď
18

Nosíte si jídlo z domova?

Vyberte jednu odpověď
19

Jste spokojen (a) se svými stravovacími návyky?

Vyberte jednu odpověď
20

Kolik tekutin denně vypijete?

Vyberte jednu odpověď
21

Jaké tekutiny převážně pijete?

Vyberte jednu odpověď
22

Kolik šálku kávy denně vypijete?

Vyberte jednu odpověď
23

Pijete alkohol?

Vyberte jednu odpověď
24

Dodržujete zásady zdravého životního stylu?

Vyberte jednu odpověď
25

Kouříte?

Vyberte jednu odpověď
26

Jaké aktivity provozujete ve svém volném čase?

Vyberte jednu odpověď
27

Jak dlouho denně spíte?

Vyberte jednu odpověď
28

Kolikrát týdně se věnujete sportovním aktivitám?

Vyberte jednu odpověď
29

Považujete svoje zaměstnání za stresující?

Vyberte jednu odpověď
30

Má vaše zaměstnání vliv na Vaši psychiku?

Vyberte jednu odpověď
Děkujeme za Váš čas a poskytnuté odpovědi.
Sdílejte tento dotazník a pomozte nám získat další odpovědi.