Marketingový výzkum UGO salaterie

Vážení respondenti, 

rádi bychom Vás pozvali k účasti na krátkém dotazníkovém šetření, které se zaměřuje na marketingový výzkum společnosti UGO. Dotazník by Vám měl zabrat přibližně 5 minut.


Vaše odpovědi nám pomohou při zpracování seminární práce z předmětu marketing. Všechny odpovědi jsou anonymní.

Spustit dotazník teď