Powered by

Dotazník pro podnikatele na území MAS Boleslavsko

Vážení podnikatelé a zástupci firem,

dovolujeme si vás oslovit s dotazníkem, který slouží pro zjištění názorů a potřeb podnikatelů v obci, ve které působíte.

Vaše obec je členem Místní akční skupiny (MAS) Boleslavsko, která vznikla a pracuje na principu partnerství veřejného, neziskového a soukromého sektoru. Jejím hlavním cílem je podpora rozvoje regionu založeného na účasti místních komunit, včetně získávání finanční podpory z EU a z dalších zdrojů na rozvojové záměry na svém území. MAS Boleslavsko pokrývá území 16 obcí a měst (Bakov nad Jizerou, Bradlec, Březno, Dlouhá Lhota, Dobrovice, Dolní Stakory, Husí Lhota, Kolomuty, Kosmonosy, Nepřevázka, Obrubce, Obruby, Řepov, Sukorady, Vinařice, Židněves (více na www.mas-boleslavsko.cz). V současné době připravuje MAS dokument „Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro období 2014 – 2020“, který bude sloužit jako podklad pro další rozvoj regionu a podporu projektů s přínosem pro jeho rozvoj a je i podmínkou pro získání dotací na některé projekty a aktivity. Abychom ve strategii mohli zohlednit i Vaše názory, potřebujeme znát Vaše postoje a získat od Vás informace, které pak budou v připravované strategii promítnuty.

Dotazník vyplníte zcela jednoduše přímo v elektronické podobě. V případě problémů s tímto způsobem vyplnění si ho také můžete stáhnout na www.mas-boleslavsko.czve formátu PDF, vytisknout a předat vyplněný na Váš obecní úřad, případně vyplněný a naskenovaný zaslat na e-mail: info@mas.boleslavsko.cz, a to nejpozději do 25. září 2015.

Všechna data získaná vyplněním dotazníků slouží výhradně pro potřeby MAS Boleslavsko. Za každou firmu vyplňte prosím pouze jeden dotazník!

O výsledcích dotazníku budete informováni na internetu a na veřejném projednání.

Mgr. Jana Štěpánová, ředitelka MAS Boleslavsko

ve spolupráci se starosty obcí MAS Boleslavsko

Spustit dotazník