Sociálna práca - hodnotenie študijného odboru

Prosíme Vás, aby ste za účelom hodnotenia kvality vzdelávania vyplnili predložený dotazník zameraný na hodnotenie študijného programu v ktorom absolvujete štúdium.

Spustiť dotazník